2016

2016-11-23 Brf LOGO
Fin logo skapad av Karl Friman och Johanna Rindeström. Finns i olika versioner för olika sammanhang. Vi ska försöka få in den på hemsidan också… Tack Karl och Johanna!brf_kklippan7-9_logo_20161113

2016-10-31 ComHem WiFi tips
Efter frågor från flera medlemmar har vi fått fram ett litet dokument för hur man kan se om det trådlösa bredbandet fungerar på bästa sätt. Karl Friman (9:an, 1 tr) har skrivit om hur man kan optimera ComHem WiFi, dokumentet ligger också under Dokument och mallar. Detta har ju egentligen inte med ComHem att göra utan enbart med det trådlösa nätverket där många i huset delar på kanaler som överlappar. Bli inte rädda, det är mycket enkelt! Dokumentet finns här, ComHem WiFi.

2016-10-23 Nya dokument under ”Dokument och mallar”
Styrelsen har arbetat fram en Informationsbroschyr med nyttig information om föreningen och med kontaktuppgifter som kan komma till pass. Dessutom har vi tagit fram två dokument om renovering/ombyggnad, läs dessa innan ni börjar planera för eventuella renoveringar.
Styrelsen tar gärna emot synpunkter på dessa dokument så hör av er!

2016-10-14 Inbjudan till trivsel workshop den 18/10 och 19/10 kl 18:30
Välkomna att lyssna, tycka, tänka, påverka och önska på vår ”Workshop för trivsel” i BRF K7-9! Vad gör vi? Vi träffas i respektive entré och går sedan runt i huset – både inomhus och utomhus – och lyssnar in vad vi tycker bör åtgärdas i K7 och K9 och huset i allmänhet , inkl. hur vi ska trivas ihop.
Vad ska resultat användas till? Vi sammanställer alla idéer och synpunkter, styrelsen får ökad kunskap om vad medlemmarna tycker och önskar och vad som bör prioriteras på några års sikt.
När? 18 oktober i K7  19 oktober i K9 Kl 18:30 ca. 1 timma. Inbjudan finns här.
Varmt välkomna önskar Leona & Marie i styrelsen.

2016-10-04 Fönsterrenoveringen är klar
Mälardalens Fönsterrenoveringar har nu slutfört fönsterrenoveringen. Det gick bra och på tidsplan, flera har uttryckt tacksamhet över att det gick snabbt och blev fint. Utan besvär är något som detta aldrig men vi tycker de uppträdde professionellt och effektivt! Om det är något som behöver efterjusteras eller har blivit fel är det bra att kontakta någon i styrelsen eller via vår e-post, kungsklippan7.9@gmail.com så snart som möjligt. Vi kommer ha ett avstämningsmöte med entreprenören inom kort så det är bra att få med så mycket som möjligt redan nu. Man kan givetvis också kontakta Mathias Olsson som är projektledare och nås på 0707-63 33 26 eller mathias@malardalen.nu.

2016-09-18 Avgiftsjusteringar enligt reviderad Ekonomisk plan daterad 2016-06-01
Föreningen antog i somras en Reviderad Ekonomisk plan, vilken stämman beslutade om på mötet den 29 juni 2016. Den behövdes därför att vi nu bygger två lägenheter till i den pågående vindsbyggnationen samt att vi alla fick våra lägenheter uppmätta i våras. Konsekvenser är att vi nu ökar vår boarea (BOA) med 323 m2 (varav vinden blir 246) och avgifterna ska nu fördelas efter dessa nya förhållanden. Några får lägre avgift och några får högre beroende på uppmätningens resultat och effekten av omfördelningen. När alla har flyttat in ökar våra inkomster med drygt 110 000 på årsbasis. Avgiftshöjningen får genomslag från 2016-10-01 och framåt hos befintliga bostadsrättsägare. Du ser din egen höjning/sänkning på nästa kvartalstutskick, och har du detaljfrågor kontaktar du Fastighetsägarna som sköter vår ekonomiska förvaltning.

2016-09-17 Informationsblad nya elcentraler
Bravida är nu nästan helt klara med inkopplingen av 3-fas el i alla lägenheter. Vissa justeringar återstår men de kommer vara klara inom kort. en handledning om hur man hanterar den nya säkringsskåpet i lägenheterna finns här, informationsblad-elcentral , läs den så undviker man missförstånd!

2016-09-04 Fönsterrenoveringen, tydligare beställningsblankett
Fönsterrenoveringen närmar sig, den kommer ske den 14:e september (för 7:an) och den 21:a september (för 9:an). Men först ska nycklar samlas in den 9:e september. Anslag om vilka klockslag som gäller kommer. Renoveringen går till så att fönstren hämtas, fönstren täcks temporärt, renoveras och målas för att sedan sättas tillbaka. Allt detta inom 10 dagar! De som vill beställa inre målning, energi/isolerglas eller annat kan göra det med den blankett som finns här, Mälardalens Fönsterrenovering på K7-9. Vi i styrelsen svarar så gott vi kan på alla frågor som kan komma men det går utmärkt att ta direktkontakt med Mälardalens Fönsterrenovering AB, Mathias Olsson som är projektledare nås på 0707-63 33 26 eller mathias@malardalen.nu.

2016-09-04 Vindsbyggnation
Som säkert ingen missat är vindsbyggnationen igång. Det är monterat ställning med hiss på Kungsklippan och en ställning byggs på gården vid skorstenen. Det blir en del stök och bök men våra trapphus kommer hållas fria från den byggnationen (däremot är det flera andra renoveringar av lägenheter som pågår!). Vi i styrelsen med Jan Lindell i spetsen bevakar föreningens intressen och följer noggrant bygget, är det någon som har frågor kan ni skicka e-post till kungsklippan7.9@gmail.com så ska vi göra det bästa för att svara.

2016-07-05 Stämmoprotokoll från ordinarie stämma
Protokollet från den 2016-06-29 finns nu under Ekonomi – Stadgar

2016-06-23 Årsredovisning 2015
Ordinarie Föreningsstämma är den 29 juni. Årsredovisning och Intygad reviderad ekonomisk plan finns nu att ladda ner under Ekonomi – Stadgar.

2016-06-07 Fönsterrenovering
Nu är det klart, fönsterrenovering är beställd och kommer genomföras den 14-30 september. Alla fönster mot Kungsklippan och Parmätargatan kommer renoveras och målas. För de som vill passa på att måla om fönster/karmar mot insidan eller hela fönsternischen, foder och fönsterbänkar finns möjlighet att beställa det. Man kan även beställa energiglas (minskar kallraset) eller ljudisolerande energiglas (ljudisolerar och minskar kallraset).  Kolla mer info under Dokumentmallar. Läs den viktiga information om vad som sker och hur ni beställer här, Fönsterrenovering 2016.

2016-05-26 Hissen i Kungsklippan 9
Ni som bor i 9:an har säkert märkt att hissen har haft en hel del driftstörningar, den har helt enkelt stått stilla mycket mer än önskvärt! St Eriks Hiss AB har jobbat med detta och har nu kommit fram med en åtgärdsplan som vi hoppas kan bota problemen. Men om hissen står stilla, ring direkt till St Eriks Hiss och felanmäl så har de lovat att snabbt lösa problemen! Här är deras åtgärdsplan, Hissåtgärder_20160525.

2016-05-26 Information från Bravida om elinstallationen
Bravida jobbar med att dra fram kablage och koppla in ny el, tyvärr har de blivit försenade. De räknar nu med att kunna vara klara först i början av juli. Detta gör att vi behöver hjälpa dem med att få åtkomst till lägenheterna så enkelt som möjligt och de hoppas att alla kan svara snabbt när de vill komma in och installera den nya anslutningen. Informationsbrev ligger här: Bravida Information !

2016-04-21 Förnyelse av elanslutningar
Vi kan med glädje meddela att arbetet med att dra in 3-fas el till alla lägenheter kommer påbörjas den 25 april. Om man vill installera el-spis eller annat som behöver mer el-effekt kommer det bli möjligt när man kopplat in 3-fas el. Bravida kommer utföra installationen och det är några dokument som man behöver läsa inför detta. De är utskickade till aktuell e-postlista men finns även här under:
Viktig information från styrelsen
Bravida information       Prislista Bravida     ROT-klausul 2016-1

2016-04-21 Ny värmeundercentral
Det kan inte undgått någon att vattnet skulle vara avstängt idag. Det beror på att det installeras en ny undercentral då den gamla hade gått sönder. Vi har haft en tid med delvis oreglerad temperatur på varmvattnet/värmen men hoppas att det inte märkts för mycket. Nu får vi från Berghs Rörteknik en effektiv och funktionell lösning som kommer kunna minska värmekostnaderna och dessutom vara driftsäker. Denna fanns med i vår ekonomiska plan men blev något tidigarelagd. Här är en bild på hur den ser ut:

Berghs

Ny_undercentral

2016-04-15 Extra föreningsstämma
En kallelse till extra föreningsstämma har skickats ut. Vi behöver välja revisor till föreningen då den nuvarande har blivit sjuk. Vi samlas på gården för en kort stämma. Kallelsen finns här.

2016-03-17 Ny mangel installerad
Nu är den nya mangeln på plats, vi hoppas den kommer hålla i många år!

2016-03-13 Utvärdering av avloppsstammarna
Styrelsen har utvärderat den relining av stammar som gjordes i fastigheten 2013. Detta utfördes av Proline AB enligt metoden Prosoc, på uppdrag av vår före detta hyresvärd. Efter en genomgång med Proline har styrelsen gjort bedömningen att reliningen är funktionell och att stammarna inte behöver bytas i enlighet med ekonomisk plan. Proline säger att deras metod håller i minst 50 år. Det kan självklart bli problem med stammar och när det kommer till kök- och badrumsrenoveringar måste alla vara särskilt noggranna och följa de instruktioner som Proline har tagit fram för anslutning till de relinade stammarna. Hela relining-processen är mycket väl dokumenterad och om någon vill ta del av den så har styrelsen hela dokumentationen.
Det här känns mycket skönt då ett stambyte kräver mycket tid och resurser i anspråk. Viktigt återigen är att anslutningar, i samband med kök- och badrumsrenoveringar, behöver göras enligt det arbetssätt som Proline har tagit fram. Mer information och instruktioner kommer finnas tillgängligt under dokumentmallar.

2016-03-11 Uppmätning av lägenheter
Nu är uppmätningarna nästan klara, det återstår en lägenhet. När samtliga är klara kommer Areakorrekt att skicka ut ett mätintyg för respektive lägenhet och vi hoppas att detta sker innan påsk.

2016-02-16 Mätning av samtliga lägenheter.
Areakorrekt (www.areakorrekt.se) kommer utföra mätning av samtliga lägenheter den 1-2 mars och eventuellt den 10 mars inför den nya ekonomiska planen och då behöver de kunna komma in i lägenheten. Om någon inte har möjlighet att vara hemma måste nycklar (märkta med namn och lägenhet) lämnas till någon i styrelsen senast den 29:e februari, gärna tidigare. Kostnaden för uppmätningen debiteras inte lägenhetsinnehavaren utan föreningen, men alla får ett intyg på uppmätningen! Se brevet här, Information uppmätning !
2016-02-09 Informationsbrev till medlemmarna från styrelsen finns här, Information BRF Kungsklippan 7-9 2016-02-09 !

2016-02-03 Hemsidan skapas! Välkommen till Brf Kungsklippan7-9!