2017

2017-12-29 Ny hyresgäst efter Itero i lokal

Idag är vi glada att meddela att hyresavtal tecknats med ISKU Interior Oy för lokalen på Parmmätargatan 24 där Itero fanns fram till 31/12. ISKU tillträder den 1:a februari och vi önskar dem mycket välkomna!
ISKU tillverkar och säljer möbler för kontor, offentlig miljö, skolor m.m., se ISKU web för mer info.

2017-11-30 Snörasskydd monterade på tak

Inför vintern har vi fått monterat snörasskydd på taket, det hjälper till att förhindra snön att glida ner på trottoarer och gator. Det har även gjorts en översyn på elvärmen i stuprören som ska hjälpa mot isbildning. Så nu är vi bättre rustade för vintern (om det blir någon…)

2017-06-07 Föreningsstämma 2017

Årets ordinarie föreningsstämma hölls i Kungsholms kyrkas samlingslokal. Årsredovisning ligger nu under Ekonomi för nedladdning och Stämmoprotokoll kommer distribueras när det är klart.

2017-03-31 Vindarna klara och inflyttade

Vindbyggnationen är nu klar och det har blivit två fina lägenheter till i föreningen. Vi önskar de nya medlemmarna välkomna!